Monday, 10 December 2007

Glaucous Gull (Larus hyperboreus), 1cy, 8.12.2007, Skagen Harbor

Hele dagen blev brugt i Skagen Havn, hvor mågerne blev grundigt gennemgået. Sidst på eftermiddagen kom Gråmågen ind og stillede sig kort tid på den lange mole øst for Fiskerihavnen. Solen var gået ned, hvorfor lyset var stærkt aftagende som det fremgår af billedet. Fuglen er sandsynligvis samme som har holdt til i Skagensområdet i længere tid.

No comments: