Monday, 31 December 2007

Iceland Gull (Larus glaucoides), 1cy, 30.12.2007, Havneby, Rømø

Den unge Hvidvinget Måge ved muslingefabrikken i Havneby på Rømø var et passende ekstra krydderi på en smuk mågedag. Som det fremgår af billederne var fuglen relativt kraftigt proportioneret og havde desuden en for arten forholdsvis stor størrelse sammenlignet med de få Sølvmåger den kort tid rastede sammen med på vaden nord for havnen. Proportioner og størrelsen indikerer, at det formentlig er en han. Fyrværkeri fik pludselig mågerne på vingerne og den Hvidvingede fløj som den eneste mod vest ind over skoven i retning mod Lakolk Strand og Sønderstrand.

No comments: