Monday, 15 December 2008

Caspian Gull (Larus cachinnans), 4cy+, 14.12.2008, Blåvandshuk, Blåvand

Det er en fugl, som ikke er helt typisk for Kaspisk Måge om end bestemmelsen synes verificeret ud fra en længere række karakterer.

Fuglen er meget lyshovedet og er derfor tilsyneladende langt i fældningen til sommerdragt. Det aktuelle dragtstadie indikerer netop Kaspisk Måge, der som ofte typisk kommer langt tidligere i sommerdragt end Sølvmåge. Men det er kun en indikation, eftersom enkelte Sølvmåge allerede fra sidst på efteråret kan begynde at anlægge sommerdragt og derved blive hvidhovedet. Fuglens generelle fældning virker ligeledes for alderen fremskreden, hvilket indikerer at fuglen ikke er en Sølvmåge, men derimod nærmere en Kaspisk Måge.

Den svømmende fugl skaber svage associationer til Tyndnæbbet Måge med sine langstrakte og generelt smalle proportioner. I den forbindelse er det forreste af hovedet forholdsvis fladt med jævnt forløb ud i overnæbbet og fuglen er smal bagtil grundet lige og fladt forløb over oversiden.

Øjet er forholdsvis stort og relativt lyst, men begge dele er ikke umuligt hos Kaspisk Måge. Omkring øjet ses tendens til en lille mørk maske, der fremhæver de hvide øjenlåg, hvilket er godt for Kaspisk Måge. I nakken ses rester af den klassiske nakkeboa bestående at udflydende pletter på baghalsen, hvilket er med til at understøtte bestemmelsen til Kaspisk Måge.

Næbbet er relativt kraftigt for Kaspisk Måge. Men hertil skal siges, at formen på næbspidsen er relativ flad i buen på overnæb og nærmest vandret fra gonysvinkel til spids på undernæb, hvor Sølvmåge typisk har markant kraftigere krumning på spidsen af overnæb. Det relativt kraftige næb indikerer, at fuglen kan være en han, hvilket samtidig underbygges af det forholdsvis kraftige bryst. Der kan findes billeder på nettet af Kaspisk Måge, der på flere punkter minder om denne fugl. Eksempelvis ses en fugl fra Odessa-regionen ved Sortehavet i Ukraine på de billeder, der ses ved at klikke her.


På den stående fugl ses en forholdsvis flad bug med det laveste punkt som en hængerøv bag benene. Den stående fugl fremstår også relativt højbenet med specielt lang tibia over hælleddet sammenlignet med Sølvmåge.
Af karakterer for Kaspisk Måge ses på den åbne vinge, at der er ensartet sort tværbånd på p5 om end det er meget smalt (atypisk smalt), tydelige grå tunger på inderste fane af i hvert fald p7 og p8 og på undersiden af hånden ser det ud til at der ligeledes er grå tunger på p9 og p10. En sådan vingetegning kan ses på både Kaspisk Måge og Sølvmåge om end meget atypisk på sidstnævnte, når fuglen har sort på p5 og samtidig så tydelige grå tunger i en slank hånd.1 comment:

Clausjannic said...

Flot beskrivelse - ja nærmest en workflow guide - til bestemmelsen af Kaspisk måge. Som sædvanlig en fornøjelse af besøge din blog :D