Tuesday, 15 January 2008

Mågehybrider og ubestemte måger – Lariidae indet. – Hybrids and Mystery Gulls

"Måge sp. (Larus sp.), 4k+, 30.10.2007, Århus Østhavn"

No comments: